Bart Koonen

Bart Koonen EdisonBart Koonen – Militaire Strategie/Geschiedenis

Betrokken, gestructureerd, idealistisch

Vaak merk ik in mijn omgeving dat mensen van een afstand heel vrij kunnen kijken naar vastgeroeste problemen. Precies om deze reden werd ik enthousiast over het concept van Edison. Creatieve jonge mensen met verschillende achtergronden en een gezamenlijke interesse in maatschappelijke issues kunnen samen veel waardevolle inzichten bieden en tegelijkertijd zichzelf ontplooien. De diversiteit aan opdrachten waar Edison zich op richt past daarmee goed in mijn brede interesse in (o.a.)
veiligheid, cultuur, maatschappij en milieu.

Ik werk in het dagelijks leven op het hoofdkwartier van de landmacht op het gebied van innovatie, daarnaast ben ik actief als reserve officier binnen hetzelfde defensieonderdeel. Om in mijn academische en werkende leven ook voldoende contact te houden met de civiele wereld, met een leuke groep bij te kunnen dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en om mijn horizon te verbreden heb ik mij bij Edison aangesloten.

Comments are closed