Claudia Millekamp

Claudia Millekamp – Master Human Geography, specialisatie Conflict Studies

Claudia Millekammp

Bevlogen, betrokken, analytisch

Ik heb een grote passie voor thema’s rondom cultuur, identiteit en gender, met name in conflictgebieden. Mijn bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies heeft me vooral op andere landen en werelddelen laten focussen, evenals mijn master, waar vooral ook het geopolitieke aspect bij komt kijken. Naast die wereldwijde blik wil ik graag ook in onze eigen samenleving een bijdrage leveren op deze en andere thema’s, door me in te zetten voor verschillende organisaties en projecten. Dit doe ik bij Denktank Edison dan ook met veel enthousiasme.

Edison staat voor mij voor de verbinding tussen theorie en praktijk, in die zin dat studenten de opgedane kennis en ervaring van hun opleiding kunnen omzetten in ideeën voor concrete vraagstukken of problemen in de samenleving. Het interdisciplinaire karakter van Edison biedt mij de mogelijkheid me buiten mijn eigen vakgebied te blijven ontwikkelen door te denken en te werken met andere ideeën en perspectieven.

Comments are closed