De Brainstorm

De Brainstorm

Wij gebruiken de brainstorm om tot de meest creatieve ideeën te komen. Dit doen we niet alleen met de denktank, maar ook wanneer we samen werken met onze opdrachtgevers. Voor de brainstorm plaatsvindt, gaan wij als volgt te werk:

  1. Bespreking doel en spelregels van de bijeenkomst
  2. Afbakening en eventueel herformulering van het probleem
  3. Feitelijke brainstorm en noteren van ingebrachte ideeën
  4. Ordenen en prioriteren van ingebrachte ideeën
  5. Verwerking informatie

Op deze manier wordt voor ons namelijk duidelijk wat de grenzen zijn van het desbetreffende vraagstuk. Omdat alle denkers bij Edison intrinsiek gemotiveerd zijn om over maatschappelijk georiënteerde vraagstukken na te denken, werken wij pro deo. Met andere woorden, wij sturen u achteraf geen factuur maar een vrijwillige donatie aan Edison is natuurlijk altijd welkom.

Comments are closed