Referenties

Referenties:

Hieronder zijn een aantal referenties te vinden van onze opdrachtgevers.

Zorgcafé Nijmegen

Het Zorgcafé Nijmegen, een spreekuur van Dokters van de Wereld voor nieuwkomers met gezondheidsproblemen ,zou graag meer vrouwen bereiken. Over die vraag hebben de studenten van de Edison denktank zich gebogen. Bij de eerste ontmoeting bleek al wat een inspirerende , enthousiaste en maatschappelijk betrokken club dit is. De studenten kwamen naar onze werkplek en spitsten onze vraag al heel concreet toe op een betere samenwerking met de huiskamer Gezellig waar wij ons spreekuur houden en het Vluchtelingenwerk die in hetzelfde pand zitten. In korte tijd kregen we van hen een aantal heel concrete, originele adviezen die zeer bruikbaar zijn en die wij gaan uitwerken. Heel veel dank daarvoor.
– Petra Wisse en Riek Wijsen, Zorgcafé Nijmegen
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/

Gemeente Beuningen

“Wij hebben de contactmomenten met Edison als open, vriendelijk, betrouwbaar en leerzaam ervaren. De wijze waarop de gesprekken plaats vonden gaven vanaf het begin een goed gevoel. We hadden meteen het idee met een goede club mensen aan tafel te zitten die wat wilde betekenen voor ons. Met ons bedoelen wij onszelf als bestuurders maar ook indirect voor onze inwoners. De brainstorm was zeer effectief en efficiënt. De toegepaste methodiek leidde tot het binnen een kort tijdsbestek komen tot de kern van dat waar we naar op zoek waren. Ook goed om te ervaren dat dankzij de diverse expertises je de probleem stelling vanuit de diverse gezichtspunten scherp in beeld kunt krijgen.”
Piet de Klein, Wethouder Gemeente Beuningen

Provincie Gelderland

“Enthousiasme, creativiteit en inzet zijn kernwoorden die de samenwerking tussen Edison Nijmegen en de Provincie Gelderland typeren. In een periode van ruim een half jaar heeft Edison een complexe vraag weten te vormen tot een concrete en doeltreffende actie. De initiële vraag van ons was: ‘Hoe krijgen en houden we Gelderse jongeren betrokken bij de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland?’ Na brainstormsessies bleek sport een onderwerp wat Nijmeegse studenten wel zou
aanspreken. Vanuit hier zijn concrete stappen bedacht dit vorm te geven in relatie met de vraag. Met de inzet van crowdsourcing, een specialiteit van Edison, zijn uiteindelijk meer dan 200 studenten aangehaakt bij wat een provinciale visie kan betekenen voor de directe omgeving. Geslaagd project! Meer weten over de Omgevingsvisie? Zie www.gelderlandanders.nl.”
– Stan Crienen, Provincie Gelderland

Choicemakersfestival

“Wat zijn we dankbaar voor de betrokkenheid van denktank Edison. De bevlogen en positief kritische kijk heeft ertoe bijgedragen dat onze eerste editie van het Choicemakersfestival een groot succes is geworden. In de voorbereiding hebben ze ons voorzien van tal van bruikbare ideeen en suggesties. In de uitvoering hebben ze inspirerende workshops verzorgd. Edison staat garant voor een frisse blik, creativiteit en de wil om een steentje bij te dragen aan het mooier en gezonder maken van onze samenleving.”
– Joris Wanders, Choicemakersfestival

Stichting Dagloon Nijmegen

“Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcollectief voor dak-en thuislozen. Onze hoofdtaak is zwerfvuilprikken in Nijmegen in opdracht van de DAR. Aangezien ons huidige pand gesloopt gaat worden, moeten wij opzoek naar een nieuwe lokatie. Gezien de aard van onze werkzaamheden en onze doelgroep is het vinden van een nieuwe lokatie een grote uitdaging. Daarom hebben wij Denktank Edison Nijmegen ingeschakeld om mee te denken over een manier om aan nieuwe huisvesting te komen. De Denktank heeft na verschillende brainstormsessies een raport opgemaakt waarvanuit wij verder kunnen met onze zoektocht. Het was erg fijn om input te krijgen van buitenaf en om hierdoor los te komen van de dingen die we zelf hadden bedacht. Door de creactieve denkwijze en omdat het hele plaatje meegenomen wordt hebben wij weer handvaten om verder te zoeken. Ook is het prettig dat de mensen van de Danktank op de hoogte zijn van verschillende social media en daardoor goede tips hebben gegeven over het krijgen van een bredere naamsbekendheid van Stichting Dagloon Nijmegen.” 
– Pleun Koopmans, Stichting Dagloon Nijmegen

 

Comments are closed